Nginx błąd 413 Request Entity Too Large

Data publikacji: 2014-06-10 | Tagi:

Przy uploadzie dużych plików nginx wyświetla błąd 413 Request Entity Too Large. Jest to spowodowane ograniczeniem wielkości danych wysyłanych przez klienta.

Aby się go pozbyć musimy w konfiguracji hosta ustawić odpowiednią wielkość parametru client_max_body_size.

Zakładając, że kłopotliwy serwis mamy skonfigurowany w /etc/nginx/sites-available/strona.conf, otwieramy ten plik i w sekcji server dodajemy następujący wpis.

client_max_body_size 4M;

Zwiększa to maksymalną wielkość wysyłanych danych do 4 megabajtów. Teraz wystarczy tylko reload:

sudo /etc/init.d/nginx reload

Oczywiście można to również ustawić globalnie dla wszystkich uruchomionych serwisów. W takim celu należy podaną linię dodać w pliku /etc/nginx/nginx.conf w sekcji http:

http {
    ...
    client_max_body_size 4M;
    ...
}

Po restarcie nginxa wszystkie serwisy będą miały ustawione client_max_body_size na 4M.

Jeśli używamy php-fpm, należy również w pliku /etc/php5/fpm/php.ini ustawić odpowiednie wartości parametrów post_max_size oraz upload_max_filesize (np. 4M), a następnie zrestartować/przeładować fpm:

sudo /etc/init.d/php5-fpm reload


Oceń ten post:
Podziel się:

comments powered by Disqus

IT w obrazkach: