Docker: usunięcie wszystkich kontenerów i wszystkich obrazów

Data publikacji: 2017-07-25 | Tagi:

Intensywnie używasz dokera i nazbierało się kilkanaście GiB obrazów? Oto najprostsze rozwiązanie - wyrzuć je! :)

Uwaga! Poniższe polecenia usuną wszystkie obrazy i kontenery. Nie ponoszę odpowiedzialności za utratę danych!

Poleceniem:

docker rm $(docker ps -a -q)

Usuniemy wszystkie kontenery. Należy je oczywiście najpierw zatrzymać.

Poleceniem:

docker rmi $(docker images -q)

Usuniemy wszystkie obrazy. Jeśli nie wszystkie się usuną i widać dużo komunikatów o błędzie usunięcia i zależnościach od innch obrazów, należy użyć przełącznika --force:

docker rmi --force $(docker images -q)

I dla wszystkiego jeszcze raz ostrzeżenie: Robisz to na własną odpowiedzialność! Nie ponoszę odpowiedzialności za utratę danych!.


Oceń ten post:
Podziel się:

comments powered by Disqus

IT w obrazkach: